dobry notariusz kraków

2021-04-27

Każdy dobry notariusz w Krakowie wie jak rozwiązywać sprawy

Istnieje kilka sytuacji, gdzie faktycznie notariusz zgodnie z prawem może być zwolniony wobec zachowania tajemnicy klienta. Dzieje się tak zazwyczaj w momencie gdy następuje określone orzeczenie sądu, ale w sytuacji gdzie osoby, które uczestniczyły w czynności notarialnej, wyrażą za pomocą oświadczenia zgodę, na udostępnienie takich danych. Na pewno dobry notariusz kraków https://walososno.pl/ wie, jak należy postępować w trudnych sytuacjach. Orzeczenie sądu jest wiążącą kwestią, dlatego w takich wypadkach notariusz jest zwolniony z zachowania poufności.